+48 033 810 04 73

+48 033 810 05 77

+48 033 822 16 17

ul. Piekarska 130
43-300 Bielsko - Biała

Tel/fax

+48 033 810 04 73

+48 033 810 05 77

+48 033 822 16 17

automatyka@phuzibi.pl

Jeśli mają Panśtwo pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

   
X
RODO

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. By dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane osobowe, kliknij tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU "ZIBI" Zbigniew Panek z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w momencie kiedy:

  • prosicie nas Państwo o przedstawienie oferty,
  • przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia/zamówienia/zlecenia,
  • nawiązujemy innego rodzaju współpracę.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o inne przesłanki wynikające z rozporządzenia ogólnego tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń czy odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia i w zakresie obowiązków prawnych na nas ciążących. Mogą to być inni administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu. Państwa dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania wiążącej nas umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym przewidzianym w przepisach prawa, a także ze względu na ciążące na nas obowiązki formalnoprawne.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych,
  • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

  • Wysyłając e-mail na adres: automatyka@phuzibi.pl.
  • Wysyłając pismo na adres korespondencyjny: PHU "ZIBI" Zbigniew Panek ul. Piekarska 130, 43-300 Bielsko-Biała.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Dodatkowo informujemy, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci polityk ochrony danych został przyjęty w naszej organizacji. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

przejdź do serwisu